exclusion

2. Międzynarodowe Warsztaty - Polskie Farmy Wiatrowe na Bałtyku - podsumowanie

26.06.2024

W dniach 11-12 czerwca odbyły się 2. Międzynarodowe Warsztaty - Polskie Farmy Wiatrowe na Bałtyku, których organizatorami była Szkoła Morska w Gdyni i onsite hv solutions Central Europe, przy wsparciu TELEFONIKA Kable, TÜV Rheinland Polska, SEAWAY 7 oraz N-Sea.

Podczas międzynarodowych warsztatów 19 ekspertów z 6 krajów omawiało z około 50 uczestnikami z 30 różnych firm aktualne tematy, takie jak:

 • polityczne i finansowe tło transformacji energetycznej
 • bankowalność projektów
 • skredytacje i certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo technologiczne
 • produkcja, montaż i reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • ocena ryzyka, certyfikacja siły roboczej, zapewnienie jakości
 • planowanie i realizacja projektów
 • sspekty geotechniczne i termiczne
 • międzynarodowe najlepsze praktyki w zakresie uruchamiania, obsługi i konserwacji
 • przyszłe trendy dotyczące finansowania i możliwości technologicznych


Aktywne dyskusje doprowadziły do ​​następujących wniosków:

 1. Ze strony polskich przedsiębiorstw energetycznych średniookresowe trendy przesuwają się od przyznanych 7 GW do 18 GW z dalszą perspektywą 33 GW w przyszłości.
 2. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo technologiczne tych dużych projektów infrastrukturalnych, pokazało, że istnieje luka pomiędzy deweloperami, bankami i inwestorami oraz możliwościami skalowania technologii, nawet biorąc pod uwagę oczekiwania w najbliższej przyszłości.
 3. Z punktu widzenia bankowalności i związanej z nią tematyki dostępnych źródeł finansowania ważne jest określenie optymalnych form, które można uruchomić na każdym etapie projektu - kapitał własny, kredyty bankowe, rynki kapitału dłużnego, fundusze inwestycyjne.
 4. Ze względu na bardzo szybki wzrost popytu w związku ze zwiększaniem skali, obecne rozwiązania technologiczne wywierają ryzykowną presję na projektowanie i produkcję, potencjał instalacyjny, zapewnienie jakości i końcową weryfikację techniczną. Może to wiązać się z ryzykiem dla niezawodności wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych i ryzykiem dla przychodów z inwestycji.
 5. Biorąc pod uwagę ambicje Polski, aby w przyszłości do 25% wytwarzania energii „z morza” w celu uzyskania niezawodnego zasilania, istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na lokalny (polski) wkład w akredytację tworzenia i weryfikację techniczną proponowanych i/lub planowanych na przyszłość wyborów i rozwiązań technologicznych.

Program leader
Prof.dr.hab.ir. Edward Gulski