exclusion

Kariera w branży offshore

07.09.2023

Kursy offshore są skierowane do osób zainteresowanych pracą na morzu, głównie na platformach wiertniczych, platformach produkcyjnych, jednostkach zaopatrzeniowych oraz innych jednostkach wykorzystywanych do eksploatacji zasobów naturalnych na morzu. 

Po ukończeniu takich kursów, uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w tym wymagającym i dynamicznym środowisku. Możliwości pracy po kursach offshore są różnorodne, obejmują między innym pracę na:

  • platformach wiertniczych: osoby po kursach offshore często znajdują zatrudnienie na platformach wiertniczych, gdzie mogą pracować jako technicy, inżynierowie, operatorzy urządzeń czy ratownicy
  • platformach produkcyjnych: absolwenci kursów offshore mogą pracować na platformach produkcyjnych jako inżynierowie, technicy, specjaliści od bezpieczeństwa czy personel obsługujący maszyny.
  • jednostkach zaopatrzeniowych: jednostki zaopatrzeniowe są niezbędne do dostarczania zaopatrzenia, personelu i sprzętu na platformy wiertnicze oraz inne jednostki offshore; absolwenci kursów mogą znaleźć pracę na tych jednostkach jako członkowie załogi, operatorzy urządzeń czy specjaliści od logistyki
  • statkach ratowniczych: osoby z wykształceniem i doświadczeniem zdobytym na kursach offshore mogą również pracować na statkach ratowniczych, które są niezbędne do udzielenia pomocy w przypadku wypadków lub awarii na morzu
  • statkach badawczych: w ramach pracy na statkach badawczych, osoby po kursach offshore mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, monitorowaniu środowiska naturalnego oraz prowadzeniu badań geologicznych czy geofizycznych na morzu
  • farmach wiatrowych morskich: rozwój energii wiatrowej na morzu stwarza nowe możliwości zatrudnienia dla osób po kursach offshore, które mogą pracować na farmach wiatrowych morskich jako operatorzy urządzeń, technicy czy specjaliści od bezpieczeństwa

Kursy offshore otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery na morzu, dając absolwentom możliwość pracy w dynamicznym i ekscytującym środowisku przemysłowym. Praca w branży offshore wymaga specjalistycznej wiedzy, zdolności do pracy w zespole oraz gotowości do pracy w trudnych warunkach, ale jednocześnie może być bardzo satysfakcjonująca i dobrze wynagradzana.

Zobacz, jakie kursy offshore mamy w naszej ofercie.