Uwaga Żeglarze!

10.09.2020

Uwaga Żeglarze
 

Szkoła Morska w Gdyni organizuje kurs przygotowujący do egzaminu  na poziomie zarządzania w dziale pokładowym  ( dyplom jachtowego  kpt. na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek ).
 

Szkolenie trwa 340 godzin , zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 29.stycznia 2018 r., ( Dz.U. z dn. 7. marca 2018 , poz.490).
 

Planujemy 2 terminy rozpoczęcia kursu:

sesja jesienna , którą zaczynamy w październiku oraz wiosenna .
 

Minimalna ilość osób , niezbędna do uruchomienia szkolenia , to 5.
 

Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie Szkoły:

tel. +48 58 621 75 41

tel. +48 58 661 26 55

e-mail: szkola@morska.edu.pl