Pracownicy Inspektoratu Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni wzięli udział w szkoleniu Jackup Simulator Course w naszej Szkole.

Urząd Morski w Gdyni - podziękowanie