exclusion

Suppliers Day

13.01.2023

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku daje polskim firmom możliwość uczestnictwa w łańcuchu dostaw.

11 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie dla potencjalnych dostawców i podwykonawców. W Dniach Dostawcy miała okazję uczestniczyć również Szkoła Morska w Gdyni. Wydarzenie miało miejsce w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

Podczas Suppliers Day były omawiane między innymi:
- harmonogram inwestycji
- poszukiwane innowacje i kompetencje
- standardy i wymagania dla dostawców
- potencjał biznesowy dla rozwoju w przemyśle morskim (offshore)

Spotkanie zostało zorganizowane przez Equinor, Polenergię i Siemens Gamesa, preferowanego dostawcę turbin wiatrowych dla projektów farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.