Pracownie

Pracownia nawigacyjna

Pracownia wyposażona w 24 stoły nawigacyjne umożliwiające pracę na mapach posiada bogaty zestaw map nawigacyjnych szkolnych i rzeczywistych oraz wydawnictwa: Notice to Mariners, Catalogue of Admiralty Charts And Publications, Admiralty list of Lights and Fog Signals, Radio Signals, Admiralty Tide Tables, itp. Pracownia jest podłączona do internetu. Posiadamy min. regularnie odnawiany abonament Admirality Digital Publications.

Pracownia nawigacji technicznej

Wyposażona w: radar, log elektromagnetyczny, echosondę nawigacyjną, żyrokompas, kompas magnetyczny, odbiornik nawigacyjny GPS oraz podzespoły urządzeń nawigacyjnych do demonstracji.

Pracownia komputerowa

​Łącznie 34 stanowiska komputerowe, wyposażone w programy firmy Seagull, programy do nauki języka angielskiego, pakiet MS Office oraz szeroką gamę innych programów edukacyjnych.

Pracownia przewozów morskich

Wyposażenie pozwala na badanie właściwości niektórych ładunków, zwłaszcza ładunków płynnych palnych.

Dysponujemy między innymi:

  • Urządzeniem wielogazowym Drager X-am 7000
  • Aparatem Drager Multiwarn
  • Aparatem Drager Sulfipack TT dowykrywania poziomu siarkowodoru
  • Aparatem ucieczkowym Fenzy BIO-SCAPE
  • szerokim wyborem kombinezonów ochronnych do demonstracji
  • stanowiskiem laboratoryjnym do przeprowadzania eksperymentów z substancjami łatwopalnymi (z dygestorium)

Laboratorium elektrotechniczne

Urządzenia elektrotechniczne i pomiarowe służące do realizacji ćwiczeń z przedmiotów elektrotechnika i elektronika.

Pracownia pomocy medycznej

Pracownia pomocy medycznej wyposażona jest w fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz w sprzęt medyczny, który pozwala na prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy i opieki nad chorym.

Posiadamy min.

  • 2 fantomy “Little Anne”
  • Model torsu człowieka z wyjmowanymi narządami wewnętrznymi
  • Przenośny defibrylator ratowniczy.

Sale wykładowe

Sale wyposażone są w: rzutniki obrazu, projektory, sprzęt nagłaśniający, komputery podłączone do szkolnego serwera, pozwalające na użycie posiadanych multimedialnych programów edukacyjnych lub materiałów opracowanych przez nauczycieli. Każda sala posiada też połączenie z internetem.

Warsztaty remontów urządzeń okrętowych

Warsztaty wyposażone w szeroki wybór wycofanych z użycia urządzeń okrętowych oraz bogaty asortyment narzędzi. Posiadamy między innymi: 4-zaworowy silnik diesla połączony z prądnicą, pompy, wirówki, agregat prądotwórczy, kontenerowy agregat chłodniczy, sprężarkę i wyważarkę.

Warsztat bosmański

Warsztat bosmański jest bogato wyposażony w liny stalowe i klasyczne, marszpikle i inne potrzebne do prac bosmańskich narzędzia. Słuchacze pod nadzorem doświadczonego bosmana ćwiczą podstawy wiedzy okrętowej.