exclusion

Harmonogram zajęć i praktyk

Czas trwania: V semestrów (2,5 roku)     Praktyki: III i IV semestr 

Rok I

Pierwszy rok to przede wszystkim poznawanie teorii

Uczysz się fizyki, chemii oraz technologii materiałów. Są to niezbędne podstawy, bo pracując jako mechanik nigdy nie wiesz, z jakim problemem przyjdzie Ci się zmierzyć. 

Rok II

Drugi rok to niesamowita  przygoda - wypływasz na praktykę morską

Podczas 12 miesięcy płatnych praktyk pojawia się wiele okazji do sprawdzenia swojej wiedzy. Zaczynasz od stanowiska kadeta maszynowego, poznajesz maszynowię i pomagasz w drobniejszych sprawach swoim opiekunom.

Semestr V

Przygotowanie do dyplomu czas zacząć

Ostatni semestr to czas na zaliczenie niezbędnych kursów oraz intensywne przygotownie się do egzaminu na oficera mechanika.

Ostatnim etapem jest egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną

Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz honorowany na całym świecie dyplom oficera mechanika.

 

1. Program nauczania oparto na programach kursów:

 

- poziom pomocniczy dla działu mechanicznego,
- poziom operacyjny dla działu mechanicznego,
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego. Program nauczania zawiera programy kursów specjalistycznych konwencyjnych realizowanych w formie odrębnych szkoleń:
- w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- w zakresie pierwszej pomocy medycznej,
- w zakresie bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności społecznej,
- w zakresie indywidualnych technik ratowniczych,
- w celu uzyskania świadectwa ratownika morskiego,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku – stopień podstawowy,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku – stopień wyższy,

 

Oraz programy kursów specjalistycznych –konwencyjnych włączonych do programu nauczania: 

 

- w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy,
- w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów - stopień podstawowy,
- w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych HAZMAT,
- w zakresie znajomość Międzynarodowego Kodu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (ISM Code),
- w zakresie ochrony na statku,
- dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,

- Dowodzenie siłownią okrętową

- Kurs ciecia i spawania gazowego oraz spawania elektrycznego bezodbiorowego na potrzeby szkolenia marynarzy

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły, jest ukończenie szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), MATURA NIE JEST WYMAGANA.

 

3. Warunkiem ukończenia szkoły jest uzyskanie ocen wyższych od oceny niedostatecznej z wszystkich przedmiotów na każdym semestrze, ukończenia kursów specjalistycznych konwencyjnych realizowanych w formie odrębnych szkoleń oraz zaliczenie wymaganych praktyk.

 

4. Środki dydaktyczne:

 

- sale wykładowe wyposażone w sprzęt umożliwiający przekazanie treści zajęć (tablica szkolna, zestaw rzutnika pisma, zestaw audio-video, zestaw rzutnika multimedialnego) oraz pracownia komputerowa przystosowana do e-learningu,
- pracownia przewozów morskich,
- pracownia komputerowa,
- biblioteka,
- symulator siłowni okrętowej,

- symulator przewozu ładunków płynnych na zbiornikowcach.
- symulator stateczności statku.

- laboratorium elektrotechniczne,

- laboratorium mechaniczne

- warsztaty mechaniczne
- warsztat bosmański.

 

5. Wskazane metody nauczania: Zajęcia należy przeprowadzić w formie wykładów lub ćwiczeń wykorzystując sprzęt i materiały szkoleniowe (filmy video, programy multimedialne, foliogramy, itp.). Ćwiczenia o ile wymaga tego program nauczania prowadzone są w pracowniach lub na symulatorach. Wykładowcy zobowiązani są zwrócić uwagę na powiązania treści zawartych w wykładanym materiale z treściami innych przedmiotów, zwracać uwagę na tematykę trudną do opanowania oraz elementy istotne w realizacji celów kształcenia.

 

6. Słuchacze mają możliwość korzystania z biblioteki oraz z pracowni komputerowej do indywidualnej nauki za pomocą multimedialnych programów edukacyjnych (e-learning).

 

 

Przedmiot
Rok I
Rok II
Rok III
Razem
  Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V 5 semestrów
Elementarna pomoc medyczna 11         11
I.T.R.  20         20
Ochrona p-poż st. podstawowego 16         16
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 20,5         20,5
Ratownik morski         30 30
Pierwsza pomoc medyczna         20 20
Ochrona p-poż st. wyższego         30 30
 Mechanika i wytrzymałość materiałów 30 15       45
 Termodynamika 30 15        45
Teoria budowy okrętu 15 15     24 54
Okrętowe silniki tłokowe 30 30       60
Siłowanie okrętowe 30 30     48 108
Maszyny i urządzenia okrętowe 45 45     12 102
Kotły okrętowe   15     24 39
Turbiny okrętowe         24 24
Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja    15     24 39
Płyny eksploatacyjne 30       12 42
Technologia remontów   30     36 66
Praktyka warsztatowa   75       75
Elektrotechnika i elektronika okrętowa 45 45     36 126
Automatyka okrętowa   30     24 54
Ochrona środowiska morskiego         24 24
Język angielski

90
75
60

90
75
60

    72
60
48

252
210
168

Bezpieczna eksploatacja statku   30     24

54

Materiałoznastwo okrętowe 30       12

42

Grafika inżynierska 30 30      

60

Prawo morskie i ubepieczenia 15        

15

Podstawy wiedzy nautycznej 15        

15

Przewozy morskie 45 15      

60

Morska praktyka zawodowa     6 m-cy 6 m-cy   12 m-cy
Łącznie

Godzin nauki

Kursy dodatkowe

Godzin

Dni

Tygodni

480

67,5

547,5

75

15

525

 

525

75

15

 

 

396

80

476

60

12

1401

147,5

1548,5

210

42

Przeczytaj teraz

Czesne, stypendia, zniżki - informacje o systemie płatności.

Poznaj system opłat


Rekrutacja

Nie przegap tegorocznej rekrutacji!

FAQ

Po otrzymaniu dokumentów Sekretariat Szkoły skontaktuje się z Panem/Panią w celu umówienia rozmowy online. Rozmowa odbędzie się poprzez platformę Click Meeting, do której otrzyma Pan/Pani link i instrukcję oraz możliwość umówienia dogodnego terminu na oprowadzanie po naszej placówce.

Nie jest wymagane. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do stanu swojego zdrowia sprawdź przeciwwskazania do pracy na morzu tutaj, bądź odwiedź lekarza uprawnionego do wystawiania świadectw morskich. Nasi Słuchacze wyrabiają świadectwo zdrowia do książeczki żeglarskiej pomiędzy pierwszym a drugim semestrem.

Nie! Z nami czeka Cię dużo krótsza droga do wyznaczonego celu i prestiżowego zawodu. Nie musisz kończyć studiów wyższych, nie musisz mieć nawet zdanej matury. Wystarczy ukończona szkoła średnia, a z naszą pomocą w zaledwie dwa i pół roku zostaniesz Oficerem Marynarki Handlowej. Na drodze do wymarzonego zawodu stoi tylko egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną CMKE, do którego Cię dobrze przygotujemy.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco
z aktualnościami!