exclusion

Harmonogram zajęć i praktyk

Czas trwania: V semestrów (2,5 roku)     Praktyki: III i IV semestr 

Rok I

Na pierwszym roku podstawą jest nauka

Pierwszy rok nauki to przede wszystkim poznawanie statku i otoczenia, w którym się znajduje. Nauczysz się jego budowy, sposobów nawigacji, interpretowania map oraz poznasz podstawy prawa morskiego.

Rok II

Drugi rok to niezapomniane przeżycia - zaczynasz praktykę morską

Trwające 12 miesięcy płatne praktyki, to nie tylko wymóg prawa, ale także doskonała okazja do doświadczenia, czym jest praca na morzu. Po praz pierwszy możesz sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.

Semestr V

Ostatni semestr to czas na formalności

Ostatni, V semestr, to skupienie się na zaliczeniu niezbędnych kursów oraz przygotowania do egzaminu oficerskiego.

Ostatnim etapem jest egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną

Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz honorowany na całym świecie dyplom oficera nawigatora.

1. Program nauczania oparto na programach kursów:

 

- poziom pomocniczy dla działu mechanicznego,
- poziom operacyjny dla działu mechanicznego,
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego. Program nauczania zawiera programy kursów specjalistycznych konwencyjnych realizowanych w formie odrębnych szkoleń:
- w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
- w zakresie pierwszej pomocy medycznej,
- w zakresie bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności społecznej,
- w zakresie indywidualnych technik ratowniczych,
- w celu uzyskania świadectwa ratownika morskiego,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku – stopień podstawowy,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku – stopień wyższy,

 

Oraz programy kursów specjalistycznych –konwencyjnych włączonych do programu nauczania: 

 

- w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy,
- w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów - stopień podstawowy,
- w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych HAZMAT,
- w zakresie znajomość Międzynarodowego Kodu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (ISM Code),
- w zakresie ochrony na statku,
- dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony,

- Dowodzenie siłownią okrętową

- Kurs ciecia i spawania gazowego oraz spawania elektrycznego bezodbiorowego na potrzeby szkolenia marynarzy

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły, jest ukończenie szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), MATURA NIE JEST WYMAGANA.

 

3. Warunkiem ukończenia szkoły jest uzyskanie ocen wyższych od oceny niedostatecznej z wszystkich przedmiotów na każdym semestrze, ukończenia kursów specjalistycznych konwencyjnych realizowanych w formie odrębnych szkoleń oraz zaliczenie wymaganych praktyk.

 

4. Środki dydaktyczne:

 

- sale wykładowe wyposażone w sprzęt umożliwiający przekazanie treści zajęć (tablica szkolna, zestaw rzutnika pisma, zestaw audio-video, zestaw rzutnika multimedialnego) oraz pracownia komputerowa przystosowana do e-learningu,
- pracownia przewozów morskich,
- pracownia komputerowa,
- biblioteka,
- symulator siłowni okrętowej,

- symulator przewozu ładunków płynnych na zbiornikowcach.
- symulator stateczności statku.

- laboratorium elektrotechniczne,

- laboratorium mechaniczne

- warsztaty mechaniczne
- warsztat bosmański.

 

5. Wskazane metody nauczania: Zajęcia należy przeprowadzić w formie wykładów lub ćwiczeń wykorzystując sprzęt i materiały szkoleniowe (filmy video, programy multimedialne, foliogramy, itp.). Ćwiczenia o ile wymaga tego program nauczania prowadzone są w pracowniach lub na symulatorach. Wykładowcy zobowiązani są zwrócić uwagę na powiązania treści zawartych w wykładanym materiale z treściami innych przedmiotów, zwracać uwagę na tematykę trudną do opanowania oraz elementy istotne w realizacji celów kształcenia.

 

6. Słuchacze mają możliwość korzystania z biblioteki oraz z pracowni komputerowej do indywidualnej nauki za pomocą multimedialnych programów edukacyjnych (e-learning).

Przedmiot
Rok I
Rok II
Rok III
Razem
  Semestr 0 Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V 5 semestrów
Elementarna pomoc medyczna 11           11
I.T.R.  20           20
Ochrona p-poż st. podstawowego 16           16
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 20,5           20,5
Ratownik morski           30 30
Pierwsza pomoc medyczna           20 23
Ochrona p-poż st. wyższego           30 30
Nawigacja   90 90     72 252
Astronawigacja i trygonometria sferyczna   45 30       75
Urządzenia nawigacyjne   45 45     12 102
Meteorologia i oceanografia   45         45
Manewrowanie statkiem     15     12 27
Ratownictwo morskie      15       15
Łączność morska      45     72 117
Bezpieczeństwo nawigacji    45 60     48 153
Język angielski   60
75
90
75
90
105
    60
72
84
195
237
279
Wiedza okrętowa   30         30
Budowa i stateczność statku   45 45     36 126
Przewozy morskie   45 45     24 114
Zarządzanie statkiem           24 24
Bezpieczeństwo morskie      15     12 27
Prawo morskie i ubezpieczenia   30         30
 Ochrona środowiska           12

12

Praktyka morska       6 m-cy 6 m-cy   12 m-cy
Kursy   67,5       80 147,5
Łącznie

Godzin

Dni

Tygodni

 

10

2

510

75

15

510

75

15

   

408

60

12+2

1428

226

46

Przeczytaj teraz

Czesne, stypendia, zniżki - informacje o systemie płatności.

Poznaj system opłat


FAQ

Po otrzymaniu dokumentów Sekretariat Szkoły skontaktuje się z Panem/Panią w celu umówienia rozmowy online. Rozmowa odbędzie się poprzez platformę Click Meeting, do której otrzyma Pan/Pani link i instrukcję oraz możliwość umówienia dogodnego terminu na oprowadzanie po naszej placówce.

Nie jest wymagane. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do stanu swojego zdrowia sprawdź przeciwwskazania do pracy na morzu tutaj, bądź odwiedź lekarza uprawnionego do wystawiania świadectw morskich. Nasi Słuchacze wyrabiają świadectwo zdrowia do książeczki żeglarskiej pomiędzy pierwszym a drugim semestrem.

Nie! Z nami czeka Cię dużo krótsza droga do wyznaczonego celu i prestiżowego zawodu. Nie musisz kończyć studiów wyższych, nie musisz mieć nawet zdanej matury. Wystarczy ukończona szkoła średnia, a z naszą pomocą w zaledwie dwa i pół roku zostaniesz Oficerem Marynarki Handlowej. Na drodze do wymarzonego zawodu stoi tylko egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną CMKE, do którego Cię dobrze przygotujemy.

Rekrutacja

Nie przegap tegorocznej rekrutacji!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco
z aktualnościami!